Προσφέρω επαγγελματικές, αξιόπιστες μεταφράσεις με δυνατότητα επίσημης επικύρωσης σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης (τεχνικού, νομικού, οικονομικού, ιατρικού και λογοτεχνικού περιεχομένου).

Χαμηλόφωνη δαδοχική διερμηνεία για ιταλικές αποστολές στο εξωτερικό καθώς και υποδοχή ξένων αποστολών στην Ιταλία.

Διερμηνεία και κάλυψη κάθε βοήθειας για επαγγελματικές συναντήσεις στην Ιταλία για σεμινάρια ή εμπορικές συναλλαγές. Διαθεσιμότητα εργασιών διερμηνείας σε Ελλάδα και Ιταλία.

 

  • Ορκωτή μετάφραση

 

  • Επικυρωμένη μετάφραση

 

  • Μετάφραση ιστότοπων

 

  • Διερμηνεία ομόχρονη

 

  • Διερμηνεία διαδοχική

 

  • Διερμηνεία διαπραγματεύσεων

 

 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

 

Γλώσσα Α: Ελληνική
Γλώσσα Β: Ιταλική
Γλώσσα Γ: Αγγλική

Γλώσσα Α: Η μητρική γλώσσα του διερμηνέα, προς την οποία εργάζεται ο διερμηνέας από όλες τις άλλες γλώσσες του και στους δύο τρόπους διερμηνείας, ταυτόχρονη και διαδοχική.
Γλώσσα Β: Ενεργητική γλώσσα, την οποία ο διερμηνέας γνωρίζει άριστα και προς την οποία κάνει διερμηνεία από μία ή περισσότερες εκ των άλλων γλωσσών του.
Γλώσσα Γ: Παθητική γλώσσα, την οποία ο διερμηνέας κατανοεί πλήρως και από την οποία κάνει διερμηνεία.

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

 

Η Τιμολόγηση μεταφράσεων πραγματοποιείται με γραπτή αποτίμηση μετά από την εξέταση των εγγράφων προς μετάφραση. Η τιμολόγηση γίνεται με μονάδα την καρτέλα. (1500 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των κενών). Συνθήκες που προβλέπονται από το Ιταλικό Σωματείο Μεταφραστών (AITI). Ελάχιστη εργασία συμπλήρωσης τιμολογίου 1 καρτέλα.